กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอโณทัย เจ๊ะโซ๊ะ
ครู คศ.2

นายมูฮัมหมัดนัสเซอร์ อับดุลเลาะห์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิวาพัชร์ สระทองอินทร์