ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายวรพจน์ ทองคุปร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2561,19:31  อ่าน 94 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของซิมพ์ซัน เรื่องการใช้โปรแกรม Sony Vegas กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2561,19:31   อ่าน 94 ครั้ง