ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการนักเรียนประชารัฐ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 17) 06 มี.ค. 63
ประกาศราคากลางจัดซื้ัอครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิคศาตร์ ม.ต้น (อ่าน 135) 23 ส.ค. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 450) 26 มิ.ย. 61
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 546) 02 ส.ค. 60
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ส่วนที่ 2) (อ่าน 524) 02 ส.ค. 60
เอกสารเพิ่มเติมหนังสือ ศธ 04245/3246 เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของ (อ่าน 530) 12 ก.ค. 60
ประกาศราคากลางหนังสือเรียนปีการศึกษา2560 (อ่าน 938) 16 มี.ค. 60
ประกาศราคากลางกระเบื้องหลังคาหอประชุม (อ่าน 558) 16 มี.ค. 60
ประกาศราคาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (อ่าน 564) 25 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนสุคิรินวิทยา (อ่าน 593) 21 พ.ย. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (อ่าน 550) 10 พ.ย. 59
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 (อ่าน 642) 07 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางหลอดประหยัดพลังงานLED (อ่าน 431) 04 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางโครงการ จัดซื้อหนังสือกิจกรรม “อ่านเพื่อแม่” (อ่าน 459) 27 ก.ย. 59
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ระดับผู้บริหาร (อ่าน 601) 11 ม.ค. 59
download youtube ด้วย google chrome (อ่าน 848) 25 ต.ค. 58
แจ้งปิดโรงเรียน (อ่าน 590) 18 ธ.ค. 57
แจ้งเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียนวันที่ 29 ตุลาคม 2557 (อ่าน 790) 09 ต.ค. 57